Gå til hovedindhold

Visioner og mål

Her kan du se Ikast-Brande Kommunes visioner og mål for trafikområdet. Visioner og mål er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015.

Visioner og mål

Indhold

  Det skal være sikkert og trygt for alle trafikanter at færdes på vejene i Ikast-Brande Kommune.

  • Antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres
  • Hastigheden i byerne reduceres, hvor der køres for stærkt
  • Der sættes særligt fokus på sikring af skoleveje

  Der skal sikres en god fremkommelighed på vejene i Ikast-Brande Kommune.

  • Trafikudviklingen følges så man er på forkant med udviklingen
  • Der sættes særligt fokus på gode forhold for særtransporter
  • Ved etablering af nye erhvervsområder overvejes muligheden for kørsel med modulvogntog
  • Der sikres god tilgængelighed for alle trafikantgrupper på steder, hvor mange mennesker færdes

  Det skal være attraktivt at cykle i Ikast-Brande Kommune.

  • Stinettet i åbent land udbygges med henblik på at skabe et sammenhængende stinet
  • Der sikres god adgang til naturen
  • 2-1 veje kan anvendes som alternativ til cykelstier på udvalgte veje

  Der skal være let tilgængelige og velbeliggende parkeringsmuligheder i Ikast-Brande Kommune.

  • Der skal være tilstrækkeligt ledige parkeringspladser
  • Det skal være let at finde ind til parkeringspladserne

  Der sikres en god og dækkende kollektiv trafik både i forhold til lokale ruter samt regional og national trafik.

  • Der sikres gode kollektive forbindelser mellem byerne i kommunen og de væsentlige større byer uden for kommunen
  • Der sættes særligt fokus på at skabe gode busforbindelser til ungdomsuddannelserne i Ikast
  • Kendskabet til Flextur forbedres