Skip to main content

Visioner og mål

Her kan du se Ikast-Brande Kommunes visioner og mål for trafikområdet. Visioner og mål er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015.

Trafiksikkerhed

Det skal være sikkert og trygt for alle trafikanter at færdes på vejene i Ikast-Brande Kommune.

 • Antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres
 • Hastigheden i byerne reduceres, hvor der køres for stærkt
 • Der sættes særligt fokus på sikring af skoleveje

Fremkommelighed

Der skal sikres en god fremkommelighed på vejene i Ikast-Brande Kommune.

 • Trafikudviklingen følges så man er på forkant med udviklingen
 • Der sættes særligt fokus på gode forhold for særtransporter
 • Ved etablering af nye erhvervsområder overvejes muligheden for kørsel med modulvogntog
 • Der sikres god tilgængelighed for alle trafikantgrupper på steder, hvor mange mennesker færdes

Stier

Det skal være attraktivt at cykle i Ikast-Brande Kommune.

 • Stinettet i åbent land udbygges med henblik på at skabe et sammenhængende stinet
 • Der sikres god adgang til naturen
 • 2-1 veje kan anvendes som alternativ til cykelstier på udvalgte veje

Parkering

Der skal være let tilgængelige og velbeliggende parkeringsmuligheder i Ikast-Brande Kommune.

 • Der skal være tilstrækkeligt ledige parkeringspladser
 • Det skal være let at finde ind til parkeringspladserne

Kollektiv trafik

Der sikres en god og dækkende kollektiv trafik både i forhold til lokale ruter samt regional og national trafik.

 • Der sikres gode kollektive forbindelser mellem byerne i kommunen og de væsentlige større byer uden for kommunen
 • Der sættes særligt fokus på at skabe gode busforbindelser til ungdomsuddannelserne i Ikast
 • Kendskabet til Flextur forbedres