Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Visioner og mål

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. maj 2015 vedtaget følgende visioner og mål:

 

Trafiksikkerhed

Det skal være sikkert og trygt for alle trafikanter at færdes på vejene i Ikast-Brande Kommune.

 • Antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres
 • Hastigheden i byerne reduceres, hvor der køres for stærkt
 • Der sættes særligt fokus på sikring af skoleveje

 

Fremkommelighed

Der skal sikres en god fremkommelighed på vejene i Ikast-Brande Kommune.

 • Trafikudviklingen følges, så man er på forkant med udviklingen
 • Der sættes særligt fokus på gode forhold for særtransporter
 • Ved etablering af nye erhvervsområder overvejes muligheden for kørsel med modulvogntog
 • Der sikres god tilgængelighed for alle trafikantgrupper på steder, hvor mange mennesker færdes

 

Stier

Det skal være attraktivt at cykle i Ikast-Brande Kommune.

 • Stinettet i åbent land udbygges med henblik på at skabe et sammenhængende stinet
 • Der sikres god adgang til naturen
 • 2-1 veje kan anvendes som alternativ til cykelstier på udvalgte veje

 

Parkering

Der skal være let tilgængelige og velbeliggende parkeringsmuligheder i Ikast-Brande Kommune.

 • Der skal være tilstrækkeligt ledige parkeringspladser
 • Det skal være let at finde ind til parkeringspladserne

 

Kollektiv trafik

Der sikres en god og dækkende kollektiv trafik både i forhold til lokale ruter samt til regional og national trafik.

 • Der sikres gode kollektive forbindelser mellem byerne i kommunen og de væsentlige større byer uden for kommunen
 • Der sættes særligt fokus på at skabe gode busforbindelser til ungdomsuddannelserne i Ikast
 • Kendskabet til Flextur forbedres

 

Trafikplan Ikast-Brande Kommune

Lene Krogh | lekro@ikast-brande.dk | 9960 3253 

Lene Hoffmann | lehof@ikast-brande.dk | 9960 3257