Skip to main content

Skoleveje

Her kan du se hvilke veje i Ikast-Brande Kommune der er klassificeret som trafikfarlige skoleveje, samt de overordnede resultater af den seneste skolevejsanalyse.

Skoleveje

På kortet ses de veje, som er klassificeret som trafikfarlige skoleveje i Ikast-Brande Kommune.

Planer

Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

Ikast:

 • Stensbjerg Allé - Etablering af delt sti/fællessti. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé/Hagelskærvej - Forlængelse af venstresvingsspor. Forventes udført i 2020.
 • Danmarksgade/Gl. Skolevej - Fodgængerfelt med torontoanlæg i det nordlige ben. Forventes udført i 2020.
 • Ved Grønningen - Trafikspejl i tunnel. Forventes udført i 2020.

Brande:

 • Gl. Thyregodvej - Standsningsforbud i nordsiden. Forventes udført i 2020.
 • Elme Allé - Afmærkning af modstrømscykelbane. Forventes udført i 2020.

Nørre Snede:

 • Skovbakken - Krydsningshelle og dobbeltrettet sti ved skolen. Forventes udført i 2020.

Bording:

 • Svalegangen - Forlængelse af sti ved skolen. Forventes udført i 2020.
 • Svalegangen - Standsningsforbud udenfor afmærkede båse. Forventes udført i 2020.

Uhre:

 • Gejlbjergvej - Bump ved bygrænsen. Forventes udført i 2020.

Isenvad:

 • Bygaden - Signalreguleret fodgængerfelt ved skolen. Forventes udført i 2020.

Indsatser

For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

 • Der sættes særligt fokus på at få skolerne til at arbejde med trafikpolitikker
 • Ved prioritering af trafiksikkerhedsprojekter lægges ekstra vægt på projekter ved skoleveje
 • Inden udgangen af 2020 skal 70% af eleverne færdes på enten cykel/knallert eller gående

Fakta

I 2019 deltog 13 skoler i Ikast-Brande Kommune i en skolevejsanalyse, hvor eleverne skulle svare på hvordan de kommer til og fra skole henholdsvis sommer og vinter, samt om de bruger lys på cyklen, cykelhjelm og refleksvest.

I boksen til højre kan du finde et link til hele skolevejsanalysen, hvor besvarelserne er opdelt på de enkelte skoler. I skolevejsanalysen findes ligeledes oplysninger om anbefalede skoleruter og de trafikale forhold omkring skolerne.

Transportmiddel til skole:

Samlet set har 50% af eleverne i Ikast-Brande Kommune svaret, at de cykler til og fra skole om sommeren, 1% kører på knallert, 17% går, 9% kører i bus/tog og 23% bliver kørt i bil.

I vinterperioden er det 32% af eleverne, der cykler til og fra skole, 1% kører på knallert, 18% går, 11% kører med bus/tog og 38% bliver kørt i bil.

Transportmiddel

Brug af sikkerhedsudstyr

95% af eleverne i Ikast-Brande Kommune har svaret, at de bruger lys på cyklen når det er mørkt.

Samlet set har 84% af eleverne har svaret, at de bruger cykelhjelm. Det ses i tabellen herunder at andelen af elever, der bruger cykelhjelm, falder i de ældste klasser.

15 % af eleverne har svaret, at de bruger refleksvest, når de cykler eller kører på knallert.

Brug af sikkerhedsudstyr

Kriterier

Trafikfarlige skoleveje

Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at træffe afgørelse om en vej vurderes til at være trafikfarlig. Dette skal altid ske på baggrund af en udtalelse fra politiet og de lokale vejmyndigheder. Afgørelsen skal i hvert enkelt tilfælde træffes ud fra et skøn over de trafikmæssige forhold på skolevejen, elevens alder og modenhed.

Ikast-Brande kommune har på nuværende tidspunkt defineret statens veje og alle gennemfartsveje på land som værende trafikfarlige. Desuden er det vedtaget at veje inden for byzone med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t ikke er trafikfarlig.

Alle øvrige veje vurderes i det konkrete tilfælde.

Yderligere oplysninger om skolebuskørsel i forhold til trafikfarlige skoleveje kan findes i dokumentet "Serviceniveau for skolebuskørsel i Ikast-Brande Kommune".

Serviceniveau for skolebuskørsel i Ikast-Brande Kommune.