Gå til hovedindhold

Kollektiv trafik

Her kan du læse mere om kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune.

Blå bus på landevej

Indhold

  På kortet ses de lokale ruter og skolebusruter der findes i Ikast-Brande Kommune. Hertil kommer de regionale ruter som Midttrafik har ansvaret for. Link til alle køreplaner findes i boksen med links.

  Ved at klikke på en busrute kan det ses hvilken rute, der kører på strækningen.

  Der er på nuværende tidspunkt ingen planlagte projekter inden for dette tema.

  For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

  • Teknik og Miljø indgår i et samarbejde med Midttrafik, Region Midtjylland og nabokommuner om udvikling af mobilitetsløsninger, der matcher behovet i den vestlige del af Region Midtjylland

  Serviceniveau for skolebuskørsel

  Kommunen skal sørge for befordring af kørselsberettigede elever, der går på deres distriktsskole.

  De elever der er kørselsberettigede må have en egen befordring hen til bussens stoppested.

  For elever i 0. - 3. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 1,25 km

  For elever i 4. - 6. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 3,0 km

  For elever i 7. - 9. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 3,5 km

  For elever i 10. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 4,5 km

   

  Antallet af afgange til og fra skolen:

  • Der gennemføres en indkørsel om morgenen
  • På grundskoler gennemføres to hjemkørsler
  • På overbygningsskoler gennemføres to hjemkørsler

   

  Kørsel- og ventetider:

  • Kørselstiden i selve bussen må ikke overstige 60 minutter
  • Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid

   

  Se øvrige oplysninger om skolebuskørsel i dokumentet "Serviceniveau for skolebuskørsel i Ikast-Brande Kommune".

  Skolebuskørsel i Ikast-Brande Kommune