Skip to main content

Kollektiv trafik

Her kan du læse mere om kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune.

bus på landevej

På kortet ses de lokale ruter og skolebusruter der findes i Ikast-Brande Kommune. Hertil kommer de regionale ruter som Midttrafik har ansvaret for. Link til alle køreplaner findes i boksen med links.

Ved at klikke på en busrute kan det ses hvilken rute, der kører på strækningen.

Planer

Der er på nuværende tidspunkt ingen planlagte projekter inden for dette tema.

Indsatser

Der er på nuværende tidspunkt ingen indsatsområder inden for dette tema.

Fakta

Serviceniveau for skolebuskørsel

Kommunen skal sørge for befordring af kørselsberettigede elever, der går på deres distriktsskole.

De elever der er kørselsberettigede må have en egen befordring hen til bussens stoppested.

For elever i 0. - 3. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 1,25 km

For elever i 4. - 6. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 3,0 km

For elever i 7. - 9. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 3,5 km

For elever i 10. klasse tilstræbes, at de ikke må cykle/gå mere end 4,5 km

Antallet af afgange til og fra skolen:

  • Der gennemføres en indkørsel om morgenen
  • På grundskoler gennemføres to hjemkørsler
  • På overbygningsskoler gennemføres to hjemkørsler

Kørsel- og ventetider:

  • Kørselstiden i selve bussen må ikke overstige 60 minutter
  • Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid

Se øvrige oplysninger om skolebuskørsel i dokumentet "Serviceniveau for skolebuskørsel i Ikast-Brande Kommune".

Skolebuskørsel i Ikast-Brande Kommune