Gå til hovedindhold

Vejstatus

På denne side kan du se om vej har status af offentlig vej eller privat fællesvej. Vejens status har betydning for hvordan vejen vedligeholdes, og om vejen administreres efter vejloven eller privatvejsloven.

Vejnettet

Indhold

    Offentlige veje: Er veje, gader, broer eller pladser der er åben for almindelig færdsel og som staten eller kommunen administrerer efter vejloven.

    Privat fællesvej: Er veje, gader, broer eller pladser der ikke er offentlig vej og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom en den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Kommunen er vejmyndighed for de private fællesveje, der administreres efter lov om private fællesveje. På landet findes mange private fællesveje, der ikke er registreret.