Gå til hovedindhold

Vejklasse

Alle veje i kommunen er inddelt i vejklasser, som bestemmes ud fra vejens type og trafiksammensætning. Vejene er inddelt i 6 forskellige vejklasser, hvor 3 af klasserne er veje i byer og 3 klasser er veje på landet.

Lokalvej by

Indhold

  By:

  Trafikvej: De større overordnede veje i byerne, som betjener den gennemkørende trafik og trafik til og fra de omkringliggende byer, samt forbindelse til de vigtigste rejsemål. På trafikvejene sikres en god fremkommelighed og trafikken afvikles på bilisternes præmisser.

  Lokalvej-by: Lokalvejene i byerne forbinder trafikvejene med boligvejene.

  Boligvej: Denne vejklasse er den laveste af klasserne i byerne. Boligvejene sikrer tilgængelighed til hver enkelt ejendom.

     
  Eksempel på trafikvej           Eksempel på lokalvej - by      Eksempel på boligvej

   

  Land:

  Gennemfartsvej: Denne gruppe er de overordnede veje på landet, som betjener den gennemgående trafik, og er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed og god sikkerhed for trafikanterne.

  Fordelingsvej: Fordelingsvejene forbinder gennemfartsvejene med lokalvejene og er karakteriseret ved god fremkommelighed, god sikkerhed og god tilgængelighed.

  Lokalvej - Land: Er de mindre veje på landet som betjener den lokale trafik.

     
  Eksempel på gennemfartsvej  Eksempel på fordelingsvej   Eksempel på lokalvej - land