Gå til hovedindhold

Hastighedsgrænser

På nogle veje i Ikast-Brande Kommune er der lavet lokale hastighedsbegrænsninger, dvs. strækninger hvor der er skiltet med en anden hastighed end den generelle hastighedsgrænse.

Hastighedsbegrænsning

Indhold

    Der er politiet, der med samtykke fra kommunen, træffer afgørelse om hvilken hastighedsgrænse, der skal være gældende på en strækning. Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger om områdets karakter, vejens funktion og standard, målte hastigheder og trafikmængder, trafikuheld og øvrige trafiksikkerhedsmæssige forhold.

    På kortet ses det hvilke steder i Ikast-Brande Kommune, der er lokale hastighedsbegrænsninger.