Skip to main content

Trafiksikkerhed og uheld

Her på siden kan du se de trafiksikkerhedsprojekter, der bliver udført i Ikast-Brande Kommune, se hvordan uheldsudviklingen har været de seneste år og meget mere.

Trafiksikkerhed og uheld

På kortet ses de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 01.01.2014 til 31.12.2018. Uheldene er opdelt i personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

Der er ligeledes vist de projekter som er planlagt udført. Projektet bliver vist tydeligere hvis der zoomes i kortet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du klikke på det enkelte projekt i kortet.

Planer

Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

Ikast:

 • O. Vestergaard-Poulsens Allé - Forlængelse af vej til N.O. Hansens Vej. Forventes udført i 2020/2021.
 • Jyllandsgade - Kanaliseringsanlæg nord for rundkørslen ved motorvejen. Forventes udført i 2020. Udføres af OK a.m.b.a.
 • Jyllandsgade - Opgradering af pendlerplads ved motorvejen. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé - Etablering af delt sti/fællessti. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé/Hagelskærvej - Forlængelse af venstresvingsspor. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé/Claudisvej/Stadion Allé - Fortovsoverkørsler. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade/Neptunvej/Stadion Allé - Blå cykelfelter. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade/Jens Holdgårds Vej - Blåt cykelfelt. Forventes udført i 2020.
 • Marienlunds Allé/Kirkegade - Rød cykelbane i rundkørsel. Forventes udført i 2020.
 • Østergade/Jyllandsgade/Park Allé - Ændring af signalanlæg. Forventes udført i 2020.
 • Danmarksgade/Gl. Skolevej - Fodgængerfelt med torontoanlæg i det nordlige ben. Forventes udført i 2020.
 • Ved Grønningen - Trafikspejl i tunnel. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade - Fortov fra Bøgildvej til sti til Hjertet. Forventes udført i 2020.
 • Præstevænget - Sti. Forventes udført i 2021.

Brande:

 • Storegade, Jernbanegade, Stationsvej - Udskiftning af gadelys. Forventes udført i 2020.
 • Gl. Thyregodvej - Standsningsforbud i nordsiden. Forventes udført i 2020.
 • Elme Allé - Afmærkning af modstrømscykelbane. Forventes udført i 2020.

Nørre Snede:

 • Skovbakken - Krydsningshelle og dobbeltrettet sti ved skolen. Forventes udført i 2020.

Ejstrupholm:

 • Østergade/Engbækparken - Hævet flade og oversigtsareal. Forventes udført i 2020.
 • Søndergade/Præstegårdsvej - Standsningsforbud på sydsiden af Søndergårdsvej og afmærkning af parkeringsbåse. Forventes udført i 2020.

Bording:

 • Svalegangen - Forlængelse af sti ved skolen. Forventes udført i 2020.
 • Svalegangen - Standsningsforbud udenfor afmærkede båse. Forventes udført i 2020.

Engesvang:

 • Gl. Kongevej - Belysning på sti ved ny daginstitution. Forventes udført i 2020.

Uhre:

 • Gejlbjergvej - Bump ved bygrænsen. Forventes udført i 2020.

Isenvad:

 • Bygaden - Signalreguleret fodgængerfelt ved skolen. Forventes udført i 2020.

Indsatser

For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

 • Antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres med 50% inden udgangen af 2020 med udgangspunkt i tallene fra 2010
 • Sortpletudpegning hvert år
 • Detaljeret uheldsstatistik hvert 2. år
 • Inden udgangen af 2020 igangsættes arbejdet med en trafikpolitik for Ikast-Brande Kommune

Fakta

I perioden 1. januar 2015 - 31. december 2019 er der politiregistreret 397 trafikuheld i Ikast-Brande Kommune. Af disse uheld er 80 uheld med personskade, hvilket svarer til 20%.

Uheldsudvikling:

På figuren herunder ses uheldsudviklingen i Ikast-Brande Kommune fra 2015-2019. Uheldene er fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

Personskader:

På figuren herunder ses udviklingen i personskader fra 2014-2018. Uheldene er fordelt på dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne. Den gule streg angiver Ikast-Brande Kommunes målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020 med udgangspunkt i tallene fra 2010.

Uddybende uheldsstatistik:

Er du interesseret i at vide mere om de politiregistrerede trafikuheld i Ikast-Brande Kommune, er der udarbejdet en uddybende uheldsstatistik, som bl.a. indeholder en sammenligning med den andre kommuner i Midt- og Vestjyllands Politikreds, uheldenes fordeling på alder og køn samt uheld med lette trafikanter.

Uheldsstatistik 2014-2018

Kriterier

Sort plet:

Hvert år udpeges kommunens sorte pletter, som er de kryds eller strækninger, hvor der er registreret mange uheld. Kriterierne for en sort plet er:

 • Der er registreret 4 uheld eller flere i kryds over en 5-årig periode
 • Der er registreret 4 uheld eller flere på en strækning på 400 m over en 5-årig periode

Hastighed:

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget nedenstående kriterier for hvornår ønsker om hastighedsdæmpning kan indgå i den samlede prioritering:

 • Den målte gennemsnitshastighed er større en hastighedsbegrænsningen
 • 85% frakilten (den hastighed som 15% af trafikanterne kører over) er større end hastighedsbegrænsningen +10 km/t
 • Den målte trafikmængde er større end 1000
 • Der er registreret mere end et uheld inden for en 5-årig periode

Som udgangspunkt vil et ønske indgå i den samlede prioritering, hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt. Der kan være ønsker som ikke opfylder alle kriterierne, som alligevel vil indgå i prioriteringen, hvis der f.eks. er sket mange uheld på strækningen. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Projekter der er vurderet som værende aktuelle, men som ikke planlagt, kan på et senere tidspunkt ændres til at være ikke-aktuelle, hvis der f.eks. sker en ændring i uheldsbilledet, eller en ny trafiktælling viser en ændring i trafikken.