Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhed og uheld

Her på siden kan du se de trafiksikkerhedsprojekter, der bliver udført i Ikast-Brande Kommune, se hvordan uheldsudviklingen har været de seneste år og meget mere.

Trafiksikkerhed og uheld

Indhold

  På kortet ses de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i de seneste 5 år. Uheldene er opdelt i personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld. 

  Der er ligeledes vist de projekter som er planlagt udført. Projektet bliver vist tydeligere hvis der zoomes i kortet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du klikke på det enkelte projekt i kortet. 

  Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

  Ikast:

  • Hyldgårds Allé - Kampagne om dobbeltrettede cykelstier. Forventes udført i 2022.
  • Annalyst - Forlægning af sti ved sideveje. Forventes udført i 2022.
  • Thomas Poulsens Allé - Renovering af sti. Forventes udført i 2022.
  • Ved Grønningen - Etablering af sti med fast belægning på grusplads. Forventes udført i 2022.
  • Præstevænget - Etablering af grusparkeringsplads. Forventes udført i 2022.
  • Grøddevej - Sti mellem Grøddevej og Lysholt Allé. Forventes udført i 2022 i forbindelse med opførelse af ny daginstitution.
  • Jyllandsgade/Marienlunds Allé - Krydsombygning. Forventes udført i 2023. 
  • Lysholt Allé - 2 bump. Forventes udført i 2022.
  • Stadion Allé/Jens Holdgårds Vej - 2 bump og afmærket cykelbane. Forventes udført i 2022. 

  Brande:

  • Vejlevej - Enkeltrettede stier i begge sider af vejen. Forventes udført i 2023.
  • Elme Allé - Forbedring af cykelfaciliteter. Forventes udført i 2022.
  • Herningvej - Gadelys på cykelstien mellem bygrænsen og Vestergårdsvej. Forventes udført i 2022. 

  Ejstrupholm:

  • Enghavevej - Grussti til Hvillumvej. Forventes udført i 2022. 
  • Søndergade/Grønningen - Hævet flade. Forventes udført i 2022.

  Engesvang

  • Gl. Kongevej - 3 hævede flader. Forventes udført i 2022.

  Bording

  • Klochsvej - Multisti mellem Bording og Bording Kirkeby. Forventes udført i 2023 (Udføres af Bording Lokalråd)

   

  For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

  • I 2030 må der ikke være nogen dræbte og maksimalt 5 alvorligt tilskadekomne i trafikken i Ikast-Brande Kommune
  • Sortpletudpegning hvert år
  • Detaljeret uheldsstatistik hvert 2. år
  • Inden udgangen af 2025 igangsættes arbejdet med en trafikpolitik for Ikast-Brande Kommune
  • Trafiksikkerhedsinspektion bruges som et værktøj i forbindelse med planlægning af drift og vedligeholdelse af kommunens veje og i forbindelse med større ledningsarbejder eller renoveringsprojekter

   

  I perioden 1. januar 2017 - 31. december 2021 er der politiregistreret 554 trafikuheld i Ikast-Brande Kommune. Af disse uheld er 77 uheld med personskade, hvilket svarer til ca. 14%.

  Uheldsudvikling:

  På figuren herunder ses uheldsudviklingen i Ikast-Brande Kommune fra 2017-2021. Uheldene er fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

  Personskader:

  På figuren herunder ses udviklingen i personskader fra 2017-2021. Uheldene er fordelt på dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne. 

  Ikast-Brande Kommune har en målsætning om at der i 2030 ikke være nogen dræbte og maksimalt 5 alvorligt tilskadekomne i trafikken. Dette svarer til en reduktion på 50% i forhold til gennemsnittet for 2017-2019, hvilket er i tråd med den landsdækkende målsætning i Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan. 

  Uddybende uheldsstatistik:

  Er du interesseret i at vide mere om de politiregistrerede trafikuheld i Ikast-Brande Kommune, er der udarbejdet en uddybende uheldsstatistik, som bl.a. indeholder en sammenligning med den andre kommuner i Midt- og Vestjyllands Politikreds, uheldenes fordeling på alder og køn samt uheld med lette trafikanter. 

  Uheldsstatistik 2014-2018

  Sort plet:

  Hvert år udpeges kommunens sorte pletter, som er de kryds eller strækninger, hvor der er registreret mange uheld. Kriterierne for en sort plet er:

  • Der er registreret 4 uheld eller flere i kryds over en 5-årig periode
  • Der er registreret 4 uheld eller flere på en strækning på 400 m over en 5-årig periode

  Hastighed:

  Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget nedenstående kriterier for hvornår ønsker om hastighedsdæmpning kan indgå i den samlede prioritering:

  • Den målte gennemsnitshastighed er større en hastighedsbegrænsningen
  • 85% fraktilen (den hastighed som 15% af trafikanterne kører over) er større end hastighedsbegrænsningen +10 km/t
  • Den målte trafikmængde er større end 1000
  • Der er registreret et uheld eller flere inden for en 5-årig periode

  Som udgangspunkt vil et ønske indgå i den samlede prioritering, hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt. Der kan være ønsker som ikke opfylder alle kriterierne, som alligevel vil indgå i prioriteringen, hvis der f.eks. er sket mange uheld på strækningen. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

  Projekter der er vurderet som værende aktuelle, men som ikke planlagt, kan på et senere tidspunkt ændres til at være ikke-aktuelle, hvis der f.eks. sker en ændring i uheldsbilledet, eller en ny trafiktælling viser en ændring i trafikken.