Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhed og uheld

Her på siden kan du se de trafiksikkerhedsprojekter, der bliver udført i Ikast-Brande Kommune, se hvordan uheldsudviklingen har været de seneste år og meget mere.

Trafiksikkerhed og uheld

Indhold

  På kortet ses de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 01.01.2014 til 31.12.2018. Uheldene er opdelt i personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

  Der er ligeledes vist de projekter som er planlagt udført. Projektet bliver vist tydeligere hvis der zoomes i kortet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du klikke på det enkelte projekt i kortet.

  Planer

  Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

  Ikast:

  • O. Vestergaard-Poulsens Allé - Forlængelse af vej til N.O. Hansens Vej. Forventes udført i 2020/2021.
  • Præstevænget - Stier. Forventes udført i 2021.
  • Præstevænget - 3 bump. Forventes udført i 2021.
  • Stadion Allé - Bump i tilfarter og farvet cykelbane i rundkørsel. Forventes udført i 2021.
  • Jyllandsgade/Marienlunds Allé - Forlægning af sti og ændring af afmærkning. Forventes udført i 2021.
  • Kongevejen - Krydsningshelle ved Kongevejens Børnehus. Forventes udført i 2021.
  • Ved Grønningen - Sti på grusplads og forbedring af oversigt i tunnel. Forventes udført i 2021.
  • O. Vestergaard-Poulsens Allé - Kantsten ved jordvolde. Forventes udført i 2021.
  • Hyldgårds Alle - Kampagne om dobbeltrettet cykelstier. Forventes udført i 2021.
  • Østergade - Fartviser. Forventes udført i 2021.
  • Annalyst - Forlægning af sti ved sideveje. Forventes udført i 2021.
  • Thomas Poulsens Allé - Reparation efter skader fra allétræer. Forventes udført i 2021.
  • Akacieparken - Reperation af støttemur. Forventes udført i 2021.

  Brande:

  • Gl. Thyregodvej - Fodgængerfelt nedlægges. Forventes udført i 2021.

  Ejstrupholm:

  • Østergade/Engbækparken - Hævet flade og oversigtsareal. Forventes udført i 2021.
  • Søndergade/Præstegårdsvej - Standsningsforbud på sydsiden af Søndergårdsvej og afmærkning af parkeringsbåse. Forventes udført i 2021.
  • Østergade-Vestergade - Renovering af overkørsler. Forventes udført i 2021.
  • Enghavevej - Grussti til Hvillumvej. Forventes udført i 2021.

  Indsatser

  For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

  • I 2030 må der ikke være nogen dræbte og maksimalt 5 alvorligt tilskadekomne i trafikken i Ikast-Brande Kommune
  • Sortpletudpegning hvert år
  • Detaljeret uheldsstatistik hvert 2. år
  • Inden udgangen af 2025 igangsættes arbejdet med en trafikpolitik for Ikast-Brande Kommune
  • Trafiksikkerhedsinspektion bruges som et værktøj i forbindelse med planlægning af drift og vedligeholdelse af kommunens veje og i forbindelse med større ledningsarbejder eller renoveringsprojekter

  Fakta

  I perioden 1. januar 2015 - 31. december 2019 er der politiregistreret 397 trafikuheld i Ikast-Brande Kommune. Af disse uheld er 80 uheld med personskade, hvilket svarer til 20%.

  Uheldsudvikling:

  På figuren herunder ses uheldsudviklingen i Ikast-Brande Kommune fra 2015-2019. Uheldene er fordelt på personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld.

  Personskader:

  På figuren herunder ses udviklingen i personskader fra 2014-2018. Uheldene er fordelt på dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne. Den gule streg angiver Ikast-Brande Kommunes målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020 med udgangspunkt i tallene fra 2010.

  Uddybende uheldsstatistik:

  Er du interesseret i at vide mere om de politiregistrerede trafikuheld i Ikast-Brande Kommune, er der udarbejdet en uddybende uheldsstatistik, som bl.a. indeholder en sammenligning med den andre kommuner i Midt- og Vestjyllands Politikreds, uheldenes fordeling på alder og køn samt uheld med lette trafikanter.

  Uheldsstatistik 2014-2018

  Kriterier

  Sort plet:

  Hvert år udpeges kommunens sorte pletter, som er de kryds eller strækninger, hvor der er registreret mange uheld. Kriterierne for en sort plet er:

  • Der er registreret 4 uheld eller flere i kryds over en 5-årig periode
  • Der er registreret 4 uheld eller flere på en strækning på 400 m over en 5-årig periode

  Hastighed:

  Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget nedenstående kriterier for hvornår ønsker om hastighedsdæmpning kan indgå i den samlede prioritering:

  • Den målte gennemsnitshastighed er større en hastighedsbegrænsningen
  • 85% fraktilen (den hastighed som 15% af trafikanterne kører over) er større end hastighedsbegrænsningen +10 km/t
  • Den målte trafikmængde er større end 1000
  • Der er registreret mere end et uheld inden for en 5-årig periode

  Som udgangspunkt vil et ønske indgå i den samlede prioritering, hvis alle ovenstående kriterier er opfyldt. Der kan være ønsker som ikke opfylder alle kriterierne, som alligevel vil indgå i prioriteringen, hvis der f.eks. er sket mange uheld på strækningen. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

  Projekter der er vurderet som værende aktuelle, men som ikke planlagt, kan på et senere tidspunkt ændres til at være ikke-aktuelle, hvis der f.eks. sker en ændring i uheldsbilledet, eller en ny trafiktælling viser en ændring i trafikken.