Skip to main content

Stier

Her kan du læse mere om hvilke stier der er i Ikast-Brande Kommune, samt hvilke forslag til nye stier, der indgår i stiplanen.

Stier

På kortet ses de stiprojekter, der indgår i Ikast-Brande Kommunes stiplan, samt de stier der er planlagt til udførelse.

De eksisterende stier i Ikast-Brande Kommune er også vist på kortet. Der kan både være tale om særskilte stier, stier langs veje og cykelbaner. Nogle af stierne bliver først vist ved zoom i kortet.

Planer

Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

Ikast:

 • Stensbjerg Allé - Etablering af delt sti/fællessti. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé/Claudisvej/Stadion Allé - Fortovsoverkørsler. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade/Neptunvej/Stadion Allé - Blå cykelfelter. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade/Jens Holdgårds Vej - Blåt cykelfelt. Forventes udført i 2020.
 • Marienlunds Allé/Kirkegade - Rød cykelbane i rundkørsel. Forventes udført i 2020.
 • Ved Grønningen - Trafikspejl i tunnel. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade - Fortov fra Bøgildvej til sti til Hjertet. Forventes udført i 2020.
 • Præstevænget - Sti. Forventes udført i 2021.

Brande:

 • Elme Allé - Afmærkning af modstrømscykelbane. Forventes udført i 2020.

Nørre Snede:

 • Skovbakken - Krydsningshelle og dobbeltrettet sti ved skolen. Forventes udført i 2020.

Bording:

 • Svalegangen - Forlængelse af sti ved skolen. Forventes udført i 2020.

Engesvang:

 • Gl. Kongevej - Belysning på sti ved ny daginstitution. Forventes udført i 2020.

Indsatser

For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

 • Inden udgangen af 2020 udarbejdes skitseprojekter for 2 cykelstiprojekter fra gruppen af højt prioriterede stiprojekter efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget

Stiplan

Ikast-Brande Kommune har prioriteret de forskellige projekter i stiplanen i henholdsvis høj, mellem og lav prioritet.

Stierne er prioriteret ud fra en vurdering på baggrund af følgende parametre:

 • Uheld på strækningen
 • Trafikmængden
 • Er stien med til at skabe et sammenhængende stinet
 • Er det en skolevej
 • Er der mulighed for at benytte en alternativ rute
 • Er der potentiale for nye cyklister

Ikast-Brande Kommunes prioritering af stierne ser således ud.