Gå til hovedindhold

Parkering

Her kan du læse mere om parkering i Ikast-Brande Kommune. Du kan blandt andet se hvilke parkeringspladser der er tidsbegrænset samt hvor mange handicapparkeringspladser der er.

Parkering

Indhold

  På kortet ses de offentlige tilgængelige parkeringspladserne i bymidterne i de 6 største byer i Ikast-Brande Kommune. Pladserne markeret med blå er uden tidsbegrænsning, mens pladserne markeret med rød er med tidsbegrænsning.

  Der er mulighed for at få mere information om parkeringspladsen ved at klikke på den parkeringsplads man er interesseret i. Der vil så komme en boks frem med oplysninger om antal parkeringspladser, antal handicappladser og hvornår en eventuel tidsbegrænsning gælder.

  Følgende projekter inden for dette tema er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

  Ikast:

  • Præstevænget - Etablering af grusparkeringsplads. Forventes udført i 2022.

  For at opnå de overordnede mål i trafikplanen vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

  • Der foretages en kortlægning og analyse af behovet for ladeinfrastruktur i Ikast-Brande Kommune frem til 2030. Arbejdet udføres inden udgangen af 2022.

  Tidsbegrænsning

  I tabellen herunder ses antallet af offentlige tilgængelige parkeringspladser i kommunens 6 største byer. Derudover ses det hvor stor en del af parkeringsbåsene, der er tidsbegrænsede.

    Antal P-pladser Antal P-båse Tidsbegrænsning %
  Ikast 30 1475 513 34,8
  Brande 20 1040 53 5,1
  Nørre Snede 8 128 25 19,5
  Ejstrupholm 6 148 0 0,0
  Bording  5 226 10 4,4
  Engesvang 0 0 0 0,0

   

  Det ses i tabellen, at den største andel af tidsbegrænsede parkeringspladser er i Ikast, hvor 34,8% af parkeringsbåsene er tidsbegrænsede. Til sammenligning er det kun 5% af parkeringsbåsene i Brande, der er tidsbegrænsede.

   

  Handicapparkering

  Tabellen herunder viser hvor mange handicapparkeringspladser, der er i de 6 største byer, samt hvor stor en andel de udgør af det samlede antal parkeringsbåse.

    Antal P-pladser Antal P-båse Antal handicap P %
  Ikast 30 1475 27 1,8
  Brande 20 1040 13 1,3
  Nørre Snede 8 128 1 0,8
  Ejstrupholm 6 148 2 1,4
  Bording  5 226 5 2,2
  Engesvang 0 0 0 0,0

   

  Det ses at 1,8% af parkeringsbåsene i Ikast er forbeholdt handicappede, mens det tilsvarende er 1,3% af pladserne i Brande.