Gå til hovedindhold

Kampagner

Trafiksikkerhed handler også om adfærd

Kampagner

Indhold

  Når man snakker om trafiksikkerhed, fokuseres der ofte på fysiske tiltag. Det er dog vigtigt, at man også fokuserer på trafikanternes adfærd i trafikken, da mange trafikuheld sker på grund af menneskelige fejl.
  Haverikommisionen har lavet en undersøgelse af de forskellige faktorer, der er medvirkende til at trafikuheldene sker. En undersøgelse af 207 uheld viser, at trafikanternes fejl og uvaner har været en medvirkende årsag til mere end 90 % af alle de analyserede uheld.

  Uheldsfaktorer i 207 undersøgte uheld (Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan 2013-2020)

   

  En måde at påvirke trafikanternes adfærd på, er ved at gennemføre kampagner. Ikast-Brande Kommune deltager hvert år i en række nationale kampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det kan f.eks. være omkring skolestart, spritkørsel, høj hastighed eller uopmærksomhed.

  Fart:

  I uge 13-15 deltager Ikast-Brande Kommune i en landsdækkende fartkampagne. Der vil blive opsat vejkantplakater, som opfordrer trafikanterne til at sænke hastigheden.

   

  Sprit:

  I uge 26-31 deltager Ikast-Brande Kommune i den nationale spritkampagne "Klar til et pust?", som fokuserer på de værdifulde sider af livet, man ikke bør sætte over styr ved at køre spritkørsel. I denne periode opsættes vejkantplakater der ligner et alkometer.

   

  Skole:

  Skolekampagnen "Børn på vej - teenager i trafikken" kører fra uge 33-36, hvor der opsættes vejkantplakater og udsendes materialer til alle skoler. Kampagnen adskiller sig fra de tidligere års skolestartskampagner, som primært har været henvendt til de mindste elever. Den nye kampagne indeholder både elementer der er målrettet de nye elever i 0. klasse, elever i 4. klasse og de ældste elever i 7.-9. klasse.

   

  Uopmærksomhed:

  Ikast-Brande Kommune deltager i den nationale uopmærksomhedskampagne "LÆG MOBILEN... så er du lægger", som skal minde borgerne om, at de skal lægge mobilen væk, og være opmærksomme, når de kører i trafikken. Kampagnen gennemføres i uge 44-46.

   

  Dobbeltrettede cykelstier:

  Ikast-Brande Kommune forventer at gennemføre en kampagne om dobbeltrettede cykelstier i løbet af 2022.

   

  For at opnå de overordnede mål i trafikplanen, vil Ikast-Brande Kommune i de kommende år arbejde med følgende indsatser:

  • Ikast-Brande Kommune deltager i mindst 4 årlige landsdækkende kampagner
  • Der gives tilskud til afholdelse af 2 årlige bilistkurser for trafikanter over 65 år
  • Der sættes særligt fokus på cyklisters synlighed i trafikken inden udgangen af 2025
  • Teknik og Miljø vil i samarbejde med foreninger i kommunen gennemføre en kampagne om børn og unges transport i forbindelse med fritidsaktiviteter