Gå til hovedindhold

Skole og politi

Ikast-Brande Kommune samarbejder med skolerne og politiet om at forebygge trafikuheld og få børn og unge til at blive gode trafikanter.

Samarbejde - Skole og politi

Indhold

  Politi:

  Hver gang kommunen skal opsætte et skilt, lave ny vejafmærkning eller lave hastighedsdæmpning på en vej, skal Midt- og Vestjyllands Politi give samtykke til det konkrete projekt i henhold til gældende lovgivning. Det betyder at Ikast-Brande Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi ofte er i dialog om løsningen af en problemstilling på et konkret sted. Herudover samarbejder Ikast-Brande Kommune og Politiet omkring steder til hastighedskontrol og øvrige færdselskontroller i forbindelse med kampagner.

  Repræsentanter fra Ikast-Brande Kommune og Herning Lokalpoliti mødes årligt for at drøfte spørgsmål om bl.a. kriminalitet, SSP-samarbejde og trafiksikkerhed. På disse møder fastsættes fælles mål og indsatser som skal være med til at forebygge trafikuheld.

   

  Skole og politi:

  Samarbejdet med skolerne og politiet foregår bl.a. på et årligt møde, hvor færdselskontaktlærere, politiet og kommunen drøfter udvalgte emner, som f.eks. trafikpolitikker og skolepatruljer. På disse møder har færdselskontaktlærerne også mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden.

  Hvert år deltager kommunen i skolestartskampagnen, hvor der udsendes materialer, som skolerne kan udlevere til de nye elever i 0. klasse. Kampagnen skal gøre bilisterne opmærksomme på de mange nye trafikanter der omkring skolerne, og minde forældrene om at træne skolevejen med deres børn. I perioden omkring skolestart er politiet også ekstra opmærksomme i området omkring skolerne.

  Hvert 5. år udarbejder Ikast-Brande Kommune en skolevejsanalyse, hvor der bliver udpeget utrygge lokaliteter, som efterfølgende bliver besigtiget af kommunen sammen med repræsentanter fra skolen og politiet. På denne måde bliver kommunen opmærksom på de steder børnene føler sig utrygge når de færdes på vej til og fra skole, og på de steder skolen oplever kaotiske eller farlige situationer. Den seneste skolevejsanalyse kan ses her på trafikplanen.

   

  På kortet herunder ses skolerne i Ikast-Brande Kommune.