Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kampagner

Trafiksikkerhed handler også om adfærd

Når man snakker om trafiksikkerhed, fokuseres der ofte på fysiske tiltag. Det er dog vigtigt, at man også fokuserer på trafikanternes adfærd i trafikken, da mange trafikuheld sker på grund af menneskelige fejl.
Haverikommisionen har lavet en undersøgelse af de forskellige faktorer, der er medvirkende til at trafikuheldene sker. En undersøgelse af 207 uheld viser, at trafikanternes fejl og uvaner har været en medvirkende årsag til mere end 90 % af alle de analyserede uheld.

Adfærd

Uheldsfaktorer i 207 undersøgte uheld (Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan 2013-2020)

 

En måde at påvirke trafikanternes adfærd på, er ved at gennemføre kampagner. Ikast-Brande Kommune deltager hvert år i en række nationale kampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det kan f.eks. være omkring skolestart, spritkørsel, høj hastighed eller uopmærksomhed.

 

Ved at klikke på nedenstående billeder, kan du læse om Ikast-Brande Kommunes planer og indsatser inden for dette tema. 

 

Planer   Indsatser

  

 

Trafikplan Ikast-Brande Kommune

Lene Krogh | lekro@ikast-brande.dk | 9960 3253 

Lene Hoffmann | lehof@ikast-brande.dk | 9960 3257