Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hastighed

På kortet ses resultaterne af de trafiktællinger Ikast-Brande Kommune har foretaget de seneste 5 år. Tallene fremkommer først ved zoom i kortet. Der er angivet hvilket år tællingen er foretaget, trafikmængden pr. døgn samt den målte gennemsnitshastighed. Der er ligeledes vist de hastighedsprojekter som er planlagt udført. Hvis du ønsker yderlige oplysninger kan du klikke på det enkelte projekt i kortet.

 

Ved at klikke på nedenstående billeder, kan du læse om Ikast-Brande Kommunes planer og indsatser inden for dette tema. Der er ligeledes mulighed for at se faktaoplysninger samt kriterier for fartdæmpning.

 

Planer   Indsatser

Fakta   Kriterier

 

Trafikplan Ikast-Brande Kommune

Lene Krogh | lekro@ikast-brande.dk | 9960 3253 

Lene Hoffmann | lehof@ikast-brande.dk | 9960 3257