Skip to main content

Nørre Snede

På denne side kan du se hvilke projekter, der er planlagt til udførelse i Nørre Snede. Du kan ligeledes se fakta om trafikuheld, osv.

Torvet, Nørre Snede

På kortet ses de projekter, der er planlagt til udførelse i Nørre Snede. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om projektet, kan du klikke på det punkt du er interesseret i.

Planer

Følgende projekter i Nørre Snede er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

  • Skovbakken - Krydsningshelle og dobbeltrettet sti ved skolen. Forventes udført i 2020.

Fakta

Nørre Snede er en by med 1.836 indbyggere (2020).

Der er i perioden 2015-2019 sket 7 politiregistrerede uheld, der fordeler sig således:

  • 1 personskadeuheld
  • 5 materielskadeuheld
  • 1 ekstrauheld

Nørre Snede Skole er beliggende på Skovbakken, og har ca. 310 elever fordelt på alle årgange fra 0. klasse til 9. klasse.

Der er mulighed for at se hvor der er foretaget trafiktællinger i Nørre Snede de sidste 5 år under temaet "Hastighed. Her kan resultatet af tællingerne ses på kort.

Trafiktællinger på kort