Skip to main content

Ikast

På denne side kan du se hvilke projekter, der er planlagt til udførelse i Ikast. Du kan ligeledes se fakta om trafikuheld, osv.

Stadion Allé, Ikast

På kortet ses de projekter, der er planlagt til udførelse i Ikast. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om projektet, kan du klikke på det punkt du er interesseret i.

Planer

Følgende projekter i Ikast er på nuværende tidspunkt planlagt til udførelse:

 • O. Vestergaard-Poulsens Allé - Forlængelse af vej til N.O. Hansens Vej. Forventes udført i 2020/2021.
 • Jyllandsgade - Kanaliseringsanlæg nord for rundkørslen ved motorvejen. Forventes udført i 2020. Udføres af OK a.m.b.a.
 • Jyllandsgade - Opgradering af pendlerplads ved motorvejen. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé - Etablering af delt sti/fællessti. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé/Hagelskærvej - Forlængelse af venstresvingsspor. Forventes udført i 2020.
 • Stensbjerg Allé/Claudisvej/Stadion Allé - Fortovsoverkørsler. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade/Neptunvej/Stadion Allé - Blå cykelfelter. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade/Jens Holdgårds Vej - Blåt cykelfelt. Forventes udført i 2020.
 • Marienlunds Allé/Kirkegade - Rød cykelbane i rundkørsel. Forventes udført i 2020.
 • Østergade/Jyllandsgade/Park Allé - Ændring af signalanlæg. Forventes udført i 2020.
 • Danmarksgade/Gl. Skolevej - Fodgængerfelt med torontoanlæg i det nordlige ben. Forventes udført i 2020.
 • Ved Grønningen - Trafikspejl i tunnel. Forventes udført i 2020.
 • Vestergade - Fortov fra Bøgildvej til sti til Hjertet. Forventes udført i 2020.
 • Præstevænget - Sti. Forventes udført i 2021.

Fakta

Ikast er en by med 15.662 indbyggere (2020).

Der er i perioden 2015-2019 sket 119 politiregistrerede uheld, der fordeler sig således

 • 26 personskadeuheld
 • 72 materielskadeuheld
 • 21 ekstrauheld

Der er 3 skoler i Ikast:

 • Nordre Skole er beliggende på Hagelskærvej, og har ca. 570 elever fordelt på alle årgange fra 0. klasse til 9. klasse
 • Østre Skole er beliggende på Gl. Skolevej ved Jyllandsgade, og har ca. 680 elever fordelt på alle årgange fra 0. klasse til 9. klasse
 • Hyldgårdsskolen er beliggende på Hyldgårds Allé, og har ca. 660 elever fordelt på alle årgange fra 0. klasse til 9. klasse

Der er mulighed for at se hvor der er foretaget trafiktællinger i Ikast de sidste 5 år under temaet "Hastighed". Her kan resultatet af tællingerne ses på kort.

Trafiktællinger på kort