Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerhenvendelser

På kortet kan ses alle de indberetninger, der er indkommet til trafikplanen. Hvis du ønsker detaljer om den enkelte indberetning, skal du klikke på det punkt du er interesseret i at vide mere om. Der vil så åbne en liste nederst i kortet.

De røde prikker er nye indberetninger, mens de blå er indberetninger, hvor Ikast-Brande Kommune har vurderet den indkomne henvendelse, og taget stilling til hvad der videre skal ske. Dette vil typisk være:

  • Indgår i det videre arbejde - Henvendelsen bliver omsat til et konkret projektforslag
  • Videregivet til drift - Problemet løses via drift
  • Allerede planlagt udført/forbedret - Der er planlagt tiltag på stedet, som vil forbedre de omtalte problemstillinger. Det er ikke nødvendigvis det forslag, der er angivet i henvendelsen.
  • Undersøges nærmere - Problematikken undersøges nærmere f.eks. ved at foretage trafiktællinger.
  • Indgår ikke i det videre arbejde - Henvendelsen indgår ikke i det videre arbejde.

De grå prikker i kortet er indberetninger fra tidligere år.

Hvis du er interesseret i at vide mere om kommunens aktuelle og planlagte projekter kan disse findes her.
Aktuelle og planlagte projekter

 

Trafikplan Ikast-Brande Kommune

Lene Krogh | lekro@ikast-brande.dk | 9960 3253 

Lene Hoffmann | lehof@ikast-brande.dk | 9960 3257