Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bag om planen

Hvad er en trafikplan?

Ikast-Brande Kommunes Trafikplan er en samlet plan for prioritering af tiltag på vej- og trafikområdet. Trafikplanen skal være med til at opfylde kommunens overordnede målsætninger:

 • Reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken
 • Fastholde en god, sikker og dækkende infrastruktur
 • Der arbejdes på at reducere trafikbelastningen. Den tunge trafik ledes uden om landsbyer og byerne, hvor det er muligt
 • Planlægningen skal tage hensyn til interesser og ideer fra Ikast-Brande Kommunes borgere

Opstarten af trafikplanen er sket ved at indhente data fra blandt andet besøg i kommunens seks største byer, møde med landdistriktsrådet, møde med handelstandsforeningerne, indberetninger fra borgere, uheldsanalyser, m.m.

Der vil hvert år blive åbent for indberetninger, som sidst på året vil blive vurderet og efterfølgende omsat til konkrete projektforslag.

Ikast-Brande Kommunes trafikplan er en dynamisk plan, som bliver revideret årligt.

 

Indhold i trafikplanen:

Trafikplanen er inddelt i følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed og uheld
 • Hastighed
 • Fremkommelighed
 • Kampagner
 • Skoleveje
 • Stier
 • Særtransporter
 • Parkering
 • Kollektiv trafik
 • Vejnettet

Derudover er der mulighed for at læse om Ikast-Brande Kommunes samarbejde med andre aktører.

Der er også mulighed for at se hvilke tiltag der er planlagt under de enkelte temaer eller de enkelte byer.

Ved at benytte funktionen "Søg på kort" kan du se trafikplanens oplysninger på kort.

 

Ordforklaring:

Her er nogle af de fagudtryk der er brugt i trafikplanen beskrevet.

Ordforklaring

Trafikplan Ikast-Brande Kommune

Lene Krogh | lekro@ikast-brande.dk | 9960 3253 

Lene Hoffmann | lehof@ikast-brande.dk | 9960 3257